AURREKONTUA 2012

2012 DIRU-SARRERAK

2012 GASTUAK

AURREKONTUA 2013

2013 DIRU-SARRERAK

2013 GASTUAK

AURREKONTUA 2014

2014 DIRUSARRERAK

2014 GASTUAK

AURREKONTUA 2015

AURREKONTUA 2015

PRESUPUESTO 2016

 AURREKONTUA 2016

AURREKONTUA GASTUAK 2016

AURREKONTUA DIRU-SARRERAK 2016

AURREKONTUA 2017

AURREKONTUA2017 DIRU-SARRERAK

AURREKONTUA 2017 GASTUAK