2015

AURREKONTUA 2015

2016

AURREKONTUA 2016

 GASTUEN AURREKONTUA 2016

 DIRU-SARREREN AURREKONTUA2016

KIROL PATRONATUA

KIROL PATRONATUKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK BETEARAZTEAREN EGOERA 

 “JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” MUSIKA ESKOLA

MUSIKA ESKOLAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK BETEARAZTEAREN EGOERA

UDALEKO ZAHAR-ETXEA

ZAHAR-ETXEKO GASTUAKETADIRU-SARRERAKBETEARAZTEARENEGOERA

2017

ZANGOZAKO UDALA

AURREKONTUA2017 DIRU-SARRERAK

AURREKONTUA 2017 GASTUAK

“JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” MUSIKA ESKOLA

AURREKONTUA 2017 GASTUAK

AURREKONTUA 2017 DIRU-SARRERAK

AURREKONTUA 2017 INBERTSIOAK

UDALEKO ZAHAR-ETXEA

AURREKONTUA 2017 GASTUAK

AURREKONTUA 2017 DIRU-SARRERAK

KIROL PATRONATUA

AURREKONTUA 2017 GASTUAK

AURREKONTUA 2017 DIRU-SARRERAK