ZANGOZAKO UDALA 2016

2016KO KONTU-HARTZE ETA KITAPENAREN TXOSTENA

DIRU-SARRERAREN BETEARAZTEAREN EGOERA

2016KO GASTUAK BETEARAZTEAREN EGOERA

2016KO AURREKONTUAREN EMAITZA

ALTXORTEGI-SOBERAKINA

ZERGA-ARAUAK BETETZEAREN TXOSTENA

ZORBIZIA

EGOERAREN BALANTZEA

EMAITZEN KONTUA

KONTAKETAREN AKTA

2016KO KONTUEN KITAPENA

KIROL PATRONATUA

KIROL PATRONATUKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK BETEARAZTEAREN EGOERA 

 “JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” MUSIKA ESKOLA

MUSIKA ESKOLAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK BETEARAZTEAREN EGOAERA

UDALEKO ZAHAR-ETXEA

ZHAR-ETXEKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK BETEARAZTEAREN EGOERA